Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ansvarsforhold og ansvarsforsikring

Varde Kommunes ansvarsforsikring dækker - med visse undtagelser - det erstatningsansvar, som kommunens ansatte kan bliver pålagt for skader, som de forvolder på andre mennesker eller andres ting.

Man er kun juridisk ansvarlig, hvis man "kan gøre for", at skaden sker.

Domstolen skelner mellem - om skaden er sket hændeligt (ved et uheld), eller om den er sket med fortsæt (med vilje) eller på grund af uagtsomhed.

Hvis du klikker på dette link, kan du læse mere om kommunens ansvarsforsikring.

Særlige ansvarsforhold og ansvarsforsikring

Du kan læse mere om særlige ansvarsforhold og ansvarsforsikring for arbejdet med...

 

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen