Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Børns ansvar - forældres hæftelsesansvar

Siden 1. juli 2009 hæfter forældre med op til 7.500 kr. for enhver skade, deres hjemmeboende børn laver.

Det gælder dog kun, hvis barnet ifølge de nuværende regler kan bebrejdes skaden – har gjort noget forkert, og dermed er erstatningsansvarlig for skaden. Denne forældrehæftelse kan dækkes af en indboforsikring

Har et hjemmeboende barn lavet en skade, som barnet kan bebrejdes - kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning af barnets forældre, der har forældremyndigheden.
Ved fælles forældremyndighed hæfter begge forældrene solidarisk.

Barnet skal være skyld i uheldet

Det er kun i de tilfælde, at barnet kan bebrejdes en skade, at forældrene hæfter med op til 7.500 kr. Er skaden større fx 25.000 kr., er det barnet selv, der hænger på den resterende del af regningen - her 17.500 kr.

Børn er nemlig selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, der siger, at børn under 15 år kan stilles til ansvar for skadegørende handlinger efter samme regler som gælder for voksne. I praksis betyder det, at børn helt ned til fem års alderen kan stilles til ansvar.

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang