Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Falck-aftale for Varde Kommune

Varde Kommunes aftale med Falck gælder for alle kommunens afdelinger og institutioner - inklusive de selvejende institutioner.

Kommunens abonnement/aftale med Falck indeholder...

  • basisydelser
  • autoassistance
  • bygningsassistance
  • forbindsstoffer
  • fjernelse af døde dyr

Team Forsikring gør opmærksom på, at det - for de enkelte afdelinger og institutioner i Varde Kommune - er gratis at benytte disse ydelser. 

Du kan læse hele aftalen med Falck her

Liste over selvejende institutioner, der er omfattet af Falck-aftalen

Autoassistance

Dækningen omfatter bl.a. hjælp ved brændstofmangel, strømsvigt, starthjælp, mm.

Kirsten Jørgensen fra Team Forsikring har modtaget abonnementskorts som kan opbevares i kommunens biler.

Så kontakt Kirsten via mail eller telefon og oplys hende om, hvor mange abonnementskort du gerne vil have tilsendt. Husk at oplyse hvilken adresse hun skal sende kortene til.

Team Forsikring har udarbejdet et notat om autoassistance, mv. - som du kan laminere og opbevare i bilerne

Bygningsassistance

Dækningen omfatter bl.a. hjælp til af- og tildækning af bygninger i forbindelse med skade forårsaget af brand, indbrud, storm, mm.

Derfor - er der sket indbrud, og I have bygningen afdækket - så kontakt Falck på telefonnummer 70 10 20 30 og oplys abonnementsnr. 00573000. 

Forbindstoffer

Alle afdelinger/virksomheder kan gratis via rekvisitionerne få tilsendt kasser med forbindstoffer eller få dem fyldt op.

Der kan også rekvireres forbindsstofkasser til kommunens biler eller til arbejdspladsen. Benyt jer af det.

Herunder kan du hente rekvisitionsskemaer til bestilling af nye kasser med forbinding eller til opfyldning af eksisterende kasser

Falck er meget glade for besøg af de enkelte afdelinger og institutioner på stationen, men de henstiller til, at man benytter rekvisitionerne til at få tilsendt forbindsstofkasser eller for at få dem fyldt op.
Stationens varelager er begrænset. 

 

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen