Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Forsikringsdækning, når du har været ude for en ulykke

Hvis du som ansat bliver udsat for en arbejdsulykke, vil du være dækket i henhold til lov om arbejdsskadesikring.

Her kan du hente en kort opsummering omkring arbejdsskade, ansvarsforhold, og om hvordan fører og passagerer er dækket i motorkøretøjer.

 

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang