Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Forsikringsdækning - Lov om aktiv beskæftigelse

Personer - der er visiteret til vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud, mv. i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse - er omfattet af en række forsikringsdækninger.

Team Forsikring har beskrevet, hvilke dækninger der gælder, når personer er visiteret til fx ansættelse med løntilskud, opkvalificering, mv. i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse.