Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Glasskader i kommunens bygninger

Der sker en del indbrud i Varde Kommunes ejendomme - og i den forbindelse bliver der ødelagt både glas og glasrammer.

Ved indbrud har Varde Kommune forsikringsdækning for alt - eksklusiv selve glasset (ruder) og udvendige skader, som ikke direkte kan henføres til indbruddet.

Varde Kommune har ingen forsikringsdækning for selve glasset.

Hvornår er der tale om indbrud

Indbrud foreligger, når det - ved tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele, som ikke er beregnet til indstigning - kan bevises, at uvedkommende har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning eller lokale.

Det er en betingelse, at vinduer er lukkede og forsvarligt tilhaspede). 

Hvem dækker skaden

Team Byggeri og Ejendomme dækker skader, der hører til klimaskærmen - så som udvendige vinduer. Når skaden bliver opdaget, skal aftaleholderen, pedellen eller lignende fra skolen/institionen henvende sig til Team Byggeri og Ejendomme og aftale, hvordan skaden skal udbedres. 

Såfremt der sker skader på glas på indvendige døre og lignende, er det skolen/institutionen selv, der skal betale. 

Hvem kan du kontakte

Du er altid velkommen til at kontakte enten Kirsten Jørgensen i Team Forsikring - eller Martin H. Jensen fra Team Byggeri og Ejendomme, hvis du har spørgsmål omkring dækning af skader som følge af indbrud.

 

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Martin Højgaard Jensen
Teamleder
79 94 65 01
Kontakt Martin Højgaard Jensen