Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Juridisk erstatningsansvar

Som privatperson kan du blive draget til ansvar for dine skadevoldende handlinger eller undladelser.

På samme måde kan også virksomheder/kommunen blive draget til ansvar for de skader, de påfører andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde.

Læs mere om Varde Kommunes juridiske erstatningsansvar, når der bliver forvoldt skade på andre mennesker eller andres ting/ejendom.

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang