Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Patientforsikring

Pr. 1. januar 2004 trådte en ny lov om patientforsikring i kraft, og siden da har alle kommunale sundhedsordninger været omfattet af patientforsikring og af lovens strengere erstatningsregler.

Det drejer sig om autoriserede sundhedspersonaler indenfor de kommunale sundhedsordninger.

Læs mere om hvilke kommunale sundhedsordninger, der er omfattet af loven om patientforsikring - og hvad det betyder for borgerne og de ansatte.

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang