Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vintervejr og forsikring

Pas på våde lofter og sprængte vandrør. Du kan ikke regne med, at forsikringen dækker vandskader på ejendommen som følge af sne og frost, oplyser Forsikringsoplysningen.

Fygesne på loftet

Fygesne kommer ind på lofter ved selv de mindste sprækker og revner. Alle institutionsledere skal være opmærksomme på, at der på dage med frostvejr, sne og blæst kan lægge sig en del fygesne på loftet.

"Så længe, det er frostvejr, er der fred og ingen fare. Men når tøvejret sætter ind, så der også bliver plusgrader i loftsrum, smelter sneen... og det kan give store vandskader på huset", siger Christian Skødt fra Forsikringsoplysningen.

Varde Kommune må som hovedregel selv betale de vandskader, der er en følge af smeltet fygesne.

Udsigt til sprængte vandrør

Når vejrudsigten melder om meget lave nattemperaturer, er det ikke tidspunktet at spare på varmen ved at lukke helt for radiatorerne. Hård frost kan blive et dyrt bekendtskab for husejere, der i misforstået spareiver har skruet helt ned for varmen i rum, de ikke benytter så tit.

Sker der frostsprængning i sådanne rum, skal man ifølge Forsikringsoplysningen ikke forvente at få erstatning fra sin forsikring.

"Det skyldes, at forsikringen ikke dækker skader efter frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum - med mindre et tilfældigt svigt i varmeforsyningen er skyld i frostsprængningen - fx ved brud på fjernvarmeledningen", siger Christian Skødt.

Tjek udsatte rørinstallationer ved udsigt til frostvejr

Ved hård nattefrost vil det ikke vare længe, før frosten er en alvorlig trussel for rør, der er placeret på særligt udsatte steder som fx i skunkrum, under vinduespartier og i nærheden af yderdøre.

Vi opfordrer dig som husejere til at tjekke huset rørinstallationer en ekstra gang og sørge for at holde lidt ekstra varme på i alle rum. Vær opmærksom på, at eventuelle rørskader først viser sig, når tøvejret sætter ind.

Er skaden sket

Såfremt du konstaterer en vandskade, bedes du hurtigst muligt anmelde skaden i Varde Kommunes skaderegistreringssystem Insubiz.

Tag straks billeder til senere dokumentation til forsikringsselskabet.

Tag evt. kontakt til skadeserviceselskab og få assistance til at begrænse skaden.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Kirsten Jørgensen.

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen