Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Beskæftigelse efter Servicelovens §§ 103 og 104

Personer, som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under § 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven - medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Det vil sige, at de kun vil være dækket af loven, hvis de udfører et egentligt arbejde, der er af økonomisk værdi for institutionen, og som man alternativt skulle antage fremmed arbejdskraft til at udføre.

Læs mere om dækningsforhold for personer i beskæftigelse efter Servicelovens §§ 103 og 104

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang