Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune

I forbindelse med Direktionens drøftelse af kvalitetspolitikker og -mål, er der udarbejdet og synliggjort principper for sagsbehandlingen i Varde Kommune, omfattende den kommunale administration bredt set.

Principper for "God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune", er godkendt af Direktionen og Økonomiudvalget, og er tænkt som en rettesnor for de administrative områder, men også som en grundlæggende måde, hvorpå ansatte i Varde Kommune agerer i kontakten med borgerne.

Der er udover de beskrevne principper, udarbejdet en pixi-udgave med "De 10 bud om god forvaltningsskik", som kan udskrives. Udover ovennævnte, er der fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på det sociale område.