Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vil du vide mere om den nye databeskyttelsesforordning?

På nuværende tidspunkt arbejder vi i Varde Kommune med bogrenes data på en forsvarlig måde. Men i den kommende tid vil vi opleve, at nogle arbejdsgange skal tilpasse de nye regler og direktiver. Enkelte bestemmelser kan det tage tid at opfylde helt.

Hvad betyder det?

Det kommer til at betyde ændringer i forhold til den måde, vi i dag opbevarer og bruger personfølsomme oplysninger. Som noget nyt skal vi dokumentere, at vi lever op til forordningen, dvs. vi skal beskrive hvordan vi opbevarer og bruger personfølsomme oplysninger. Vi kommer til at ændre nogle vaner og arbejdsgange for at leve op til forordningens krav (og de krav der faktisk allerede gælder, men som vi ikke helt lever op til i dag). Mange kommuner står ligesom vi foran opgaven med både at leve op til gamle og nye krav, og har ligesom os ventet på at KL, Justitsministeriet og Datatilsynet gav deres bud på hvordan arbejdet skal gribes an.

Hvordan griber vi det an?

Direktionen har besluttet at forankre arbejdet i et Sikkerhedsudvalg, som har ansvaret for at lave en plan, informere og implementere planen i samarbejde med forvaltningerne. Du kan se hvordan Sikkerhedsudvalget er sammensat her >>

Sikkerhedsudvalget havde første møde den 8. maj, hvor sammensætning og opgaver blev godkendt, og hvor der blev nedsat arbejdsgrupper.

Hvad er planen?

KL har lavet et forslag til 11 indsatsområder, som vi følger. Indsatsområderne afspejler de vigtigste opgaver i forhold til at kunne leve op til forordningen. Du kan se de 11 punkter her >>

Hvad er status?

På nuværende tidspunkt opfylder vi nogle af punkterne, andre af punkterne er vi i gang med og har snart opfyldt dem. Enkelte punkter vil det tage tid at opfylde helt.

Hvad kommer der til at ske?

Sikkerhedsudvalget vil i samarbejde med de administrative chefer, lave en prioriteret rækkefølge for de opgaver, der involverer forvaltningerne. Det er fx opgaven med at beskrive, hvordan vi opbevarer og bruger personfølsomme oplysninger som nævnt øverst. Da det er en opgave, der kræver at vi samarbejder på tværs, er det nødvendigt at tage et område ad gangen.

Hvad skal jeg gøre som medarbejder og lokal leder?

I forhold til Sikkerhedsudvalgets arbejde skal du holde dig orienteret på VoresVarde, hvor der løbende lægges information ud. Når dit fagområde får konkrete opgaver i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen, vil din chef indtræde i Sikkerhedsudvalget, og være med til at planlægge opgaven.

Derudover kan du følge disse ”Gode råd om sikker omgang med personoplysninger”:


1. Log af din pc/tablet/mobil når du forlader den, eller lås den
2. Klik ikke på links du ikke har tillid til
3. Lad ikke dokumenter med personoplysninger ligge fremme på dit skrivebord
4. Brug kun sikker mail til personfølsomme oplysninger
5. Spørg ServiceDesk, hvis du er i tvivl: