Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen er en ny EU-forordning, der regulerer privates og offentlige myndigheders indsamling, brug, videregivelse, opbevaring mv. (behandling) af persondata.

Databeskyttelsesforordningen vil finde anvendelse fra den 25. maj 2018, og forordningen indeholder strengere regler for, hvordan en virksomhed må behandle persondata end de nuværende regler.

Databeskyttelsesforordningen finder anvendelse, ved behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling og på anden ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der eller vil blive indeholdt i et register.

Undtagelser af aktiviteter, jf. stk. 2.

•Uden for EU-retten
•Udenrigs- og sikkerhedspolitik
•Fysisk person foretager i rent personlige/familiemæssige aktiviteter
•Myndigheder: forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger, og beskytte/forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed