Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. datasikkerhed og håndtering af data, kan du kontakte

ServiceDesk
Telefon: 79 94 68 88
Lokal: 68 88

Eller oprette en sag i ServiceDesk Portalen

Formålet med lovgivning og regler vedr. persondata er at beskytte alle borgere mod, at deres personlige data misbruges.

Må jeg sende via sms?

Grundlæggende er reglerne omkring brug af f.eks. telefon og SMS uændrede. Vi har aldrig og kan naturligvis ikke dispensere for lovgivning.

 

Det nye regelsæt (forordningen) lægger vægt på, at man udover at skulle overholde lovgivningen/reglerne også skal kunne dokumentere, at man gør dette.

 

Varde Kommune vil som alle andre kommuner og private virksomheder helt sikkert støde på systemer eller arbejdsprocesser som skal justeres over de kommende år.

 

Så længe vi arbejder indenfor lovgivningen og iøvrigt passer rigtig godt på vores følsomme oplysninger er det vurderingen, at vi kan fortsætte som hidtil og benytte de løsninger, som vi hidtil har benyttet os af.

 

Specifikt vil brugen af SMS løbende blive drøftet i Sikkerhedsudvalget og her vil det ligeledes blive vurderet, hvorvidt vi i Varde Kommune har et behov for at skulle ændre i enten systemer eller arbejdsprocesser eller begge dele.

Hvad hvis noget går galt?

En informationssikkerhedshændelse er en situation

• hvor der ér en konkret risiko for, at it-systemer blokeres

eller

• Fortrolige oplysninger om kommunen kan komme til uvedkommendes kendskab, eller hvor kommunen kan miste data og ikke kan genskabe den viden, de repræsenterer.


Her er altså stadig en mulighed for at nå at stoppe problemet, inden data bliver kompromitteret.


Informationssikkerhedsbrud er en situation, hvor data er blevet kompromitteret.
Udfyld omgående kommunens indberetningsskema her >>  og giv din nærmeste leder besked.


Har du spørgsmål vedr. datasikkerhed og håndtering af data, kan du kontakte


ServiceDesk
Telefon 79 94 68 88
Lokal 68 88


Eller oprette en sag i ServiceDesk Portalen

Hvilke data må man have på sin pc?

Som hovedregel må man ikke have følsomme persondata liggende på egen pc. Opbevar din
oplysninger i fagsystemerne. Undlad at opbevare oplysninger på dit C-drev. Grunden hertil er enkel. Falder din computer i de forkerte hænder, er de oplysninger, der er placeret på C-drevet lettest at få fat i…

Hvor længe må følsomme personoplysninger opbevares?

Persondata må være registreret i de forskellige systemer, så længe det er fagligt relevant og i
overensstemmelse med formålet med registreringen.

Når en borger fx ikke længere indgår i en konkret sagsbehandling skal data slettes, og det samme gør sig gældende hvis det ikke længere er relevant (retlig eller administrativ
betydning at gemme) at opbevare oplysningerne.

Der skal altså gøres en konkret vurdering.

Typisk slettes data senest efter 5 år efter. Medmindre der er lovgivning der forudsætter, at kommunen fortsat opbevarer data. Dette kan f.eks. være i forbindelse med lovhjemmel inden for anden lovgivning.

Hvad er personoplysninger?

Det er alle informationer, der kan identificerer en person. Det kan f.eks. være adresser, cpr-numre, E-mailadresser, nummerplader eller navne. Det vil sige alle informationer, der kan identificere en privat person. Er du i tvivl, kan du altid kontakte Service Desk.

Oplysninger på Ipad og mobil

Du må gerne have oplysninger på din iPad og din PC fra Varde Kommune, men du skal sørge for, at kun du kender passwordet. Hvis du mister din iPad, mobil eller PC, skal du kontakte IT-afdelingen, der herefter kan sørge for at alle data slettes. På den måde sikrer vi, at ingen data kan benyttes af andre.

Hvad må jeg printe?

Du må gerne printe dokumenter ud. Men de skal opbevares, så det kun er dig, der har adgang til dem. Dokumenter må ikke efter brug smides til genbrug, men skal destrueres. Du er altid velkommen til at få dokumenter makuleret på rådhuset. Husk at dokumenter kun bør printes, hvis der er et formål med det. 

Hvad må jeg sende via mail?

Når du bruger din @varde-mail, så er du dækket af en lang række sikkerhedsforanstaltninger. Derfor anbefales det, at du altid bruger den, når du sender mails til politikerne, forvaltningerne eller borgerne. Interne mails er nemlig beskyttet på en række områder, der gør det muligt at registrere dem og oplysningerne i dem.

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger sender mig følsomme oplysninger?

Hvis en borger kontakter dig pr. mail med personfølsomme data, skal du sørge for at behandle dem korrekt. Det vil sige:


• Slette den oprindelige mail eller personoplysningerne i den oprindelige mail, inden du besvarer den

• Ikke sende den videre fra en privat mailadresse. Kopier i stedet teksten til din @varde-mail, hvis den skal sendes videre til forvaltningen

• Husk at slette mailen, når den ikke længere er relevant – og at slette dine slettede mails

Har du oplevet en hændelse, hvor du mener, der er sket brud på reglerne?

Udfyld omgående kommunens indberetningsskema her >>  og giv din nærmeste leder besked.


Har du spørgsmål vedr. datasikkerhed og håndtering af data, kan du kontakte


ServiceDesk
Telefon 79 94 68 88
Lokal 68 88


Eller oprette en sag i ServiceDesk Portalen