Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. datasikkerhed og håndtering af data, kan du kontakte

ServiceDesk
Telefon: 79 94 68 88
Lokal: 68 88

Eller oprette en sag i ServiceDesk Portalen

Formålet med lovgivning og regler vedr. persondata er at beskytte alle borgere mod, at deres personlige data misbruges.

Må jeg sende via sms?

Grundlæggende er reglerne omkring brug af f.eks. telefon og SMS uændrede. Vi har aldrig og kan naturligvis ikke dispensere for lovgivning.

 

Det nye regelsæt (forordningen) lægger vægt på, at man udover at skulle overholde lovgivningen/reglerne også skal kunne dokumentere, at man gør dette.

 

Varde Kommune vil som alle andre kommuner og private virksomheder helt sikkert støde på systemer eller arbejdsprocesser som skal justeres over de kommende år.

 

Så længe vi arbejder indenfor lovgivningen og iøvrigt passer rigtig godt på vores følsomme oplysninger er det vurderingen, at vi kan fortsætte som hidtil og benytte de løsninger, som vi hidtil har benyttet os af.

 

Specifikt vil brugen af SMS løbende blive drøftet i Sikkerhedsudvalget og her vil det ligeledes blive vurderet, hvorvidt vi i Varde Kommune har et behov for at skulle ændre i enten systemer eller arbejdsprocesser eller begge dele.