Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Hvis du arbejder med billeder og digitale medier

Der er nogle særlige regler, du skal være opmærksom på, hvis du arbejder med hjemmesider, billeder eller sociale medier, når det handler om informationssikkerhed.

Digitale medier

Hvis du er ansvarlig for indhold på hjemmesiden, sociale medier eller på voresvarde.dk, skal du sikre dig, at du overholder gældende lovgivning.

Har du spørgsmål om reglerne eller retningslinjerne, kan du læse mere på denne side eller i vejledningen. Du er også velkommen til at spørge den ansvarlige i Kommunikation Ulla Degn Jensen på ujen@varde.dk

Digitale blanketter

Hvis du er ansvarlig for en blanket på hjemmesiden, sociale medier eller på voresvarde.dk, skal du sikre dig, at den overholder gældende lovgivning. Det vil i bund og grund sige, at hvis borgere eller medarbejdere via en blanket skriver følsomme personoplysninger, så skal vi som kommune sikre os, at de sendes sikkert.

Lige nu har vi 3 forskellige løsninger, som I kan vælge at arbejde videre med afhængig af blanketternes typer:

 

  • Vi har en løsning med nets, som IT betaler for. Så ønsker I at benytte denne, skal vi have afdækket, hvordan vi praktisk sætter det op for jer.
  • Det er muligt at benytte systemet SurveyXact til blanketter. De sender krypteret og vi har en databehandler aftale med dem.
  • Der kan skrives en vejledningstekst, hvor vi beskriver, hvordan blanketten sendes via borger.dk

Et eksempel på en sådan vejledningstekst kunne f.eks. være:

[Indsæt navn på blanketten]udfyldes og sendes til Varde Kommune via borger.dk. Dvs. du skal logge på borger.dk med dit NemID.


Tilgå din digitale postkasse og ”skriv ny post”. Modtageren er [Indsæt navnet på postkassen] - eks. Varde Kommune, Øvrige
Du kan finde Varde Kommune; Øvrige ved, at søge på Varde Kommune i modtagerfeltet i modtagerfeltet, herefter skal du vælge ”Kontakt Varde Kommune” og dernæst ”Øvrige”.
Du kan også finde Varde Kommune via funktionen ”Eller find via en kategori”, herefter vælger du ”Offentlige myndigheder/kommune” -> ”Varde Kommune” -> ”Kontakt Varde Kommune” og til sidst ”Øvrige”.


Du bedes angive i emnefeltet ”[Indsæt navnet på blanketten]”.
Det er muligt at vedhæfte blanketten og evt. bilag ved at klikke på ”Vedhæft fil fra din computer”.


Hvis du ikke har mulighed for at tilgå borger.dk kan du aflevere [blanketten]hos [Indsæt adresse].

Situationsbillede eller portrætbillede?

Portræt

Situationsbilleder

Situationsbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en aktivitet eller en situation. Det kunne for eksempel være et foto af gæster til et sommerarrangement, legende børn på legepladsen, en juleafslutning eller besøg i en zoologisk have.

I udgangspunktet kan situationsbilleder offentliggøres på internettet uden samtykke, under hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at personerne på billedet ikke må føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal altså være harmløse.

Portræt

Portrætbilleder

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet (også i lukkede fora som Tabulex, blogs, Facebookgrupper eller lignende).

Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse på internettet vil kunne medføre ulemper for de personer, der er på billederne, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder gøres offentligt tilgængeligt.

Hvis der skal offentliggøres portrætbilleder eller gruppebilleder, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen er indhentet et samtykke fra alle på billeder (eller hvis det er børn/unge under 18 år fra barnets forældre).

Standardformular for samtykkeerklæring

Kommunikation har i samarbejde med en jurist uarbejdet en standardformular for indhentning af skriftligt samtykke i forbindelse med portrætfotografering eller -optagelse.

Den ligger i Acadre på dette dokumentnummer:

75095-18

Sociale medier

Sociale medier er tjenester, der gør det muligt at indgå i fællesskaber/netværk på internettet, hvor man kan dele tekst, billeder og video med andre. 

Det kan f.eks. være Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, LinkedIn, Snapchat og lignende.

Når man kaster sig ud i brugen af sociale medier, er det vigtigt at overveje, hvordan man agerer, hvad man siger og hvordan man bliver opfattet, hvad man kan tillade sig og hvilke forpligtelser man har. Derfor har Varde Kommune udarbejdet en række gode råd, man bør overveje, i brugen af sociale medier. Du kan læse mere om sociale medier i Varde Kommune her >>

Tabulex

Tabulex kan anvedes som sikker kommunikationsplatform, idet der er sikkert log-in, og det er sikret, at fotos og videoer opbevares ifølge Datatilsynets regler.

Man skal være opmærksom på, at det er muligt for forældre og personale at logge ind på Tabulex-daginstitution/Tabulex SFO med sikkert log-in og downloade de fotos og videoer, der er gjort tilgængelige på siden. Her er det vigtigt at være opmærkosm på, at når billedmaterialet er downloadet til en privat pc/tablet/smartphone, kan forældre lægge det ud på deres egen Facebookprofil eller hjemmeside. I disse tilfælde er det den pågældende forælder, der lovgivningsmæssigt har ansvar for offentliggørelsen af fotoet.

Youtube og videoer

Hvis du vælger at lægge en video op på youtube, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler:

  1. Du må ikke embedde en video fra youtube ind på intranet eller hjemmeside. Hvis du gerne vil have linket til videoen til at fremstå mere visuel, kan du kontakte informationsmedarbejder Ulla Degn Jensen.
    Eks. på en tilladt måde at præsentere en video på:


    Video


  2. Du skal indhente samtykke på samme måde, som hvis der havde været tale om et billede. Dvs. at hvis en person fremstår genkendelig og med navn, skal du have samtykke til at lægge videoen op - samt samtykke til at benytte videoen på f.eks. Varde Kommunes hjemmeside eller intranet.
  3. Er du i tvivl om, hvorvidt du handler ioverensstemmelse med Varde Kommunes politikker for informationssikkerhed, kan du kontakte ServiceDesk: