Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Acadre

Acadre er et dagligt arbejdsredskab for alle, der arbejder med ikke-personrelateret sager for Varde Kommune.

Acadre anvendes til øvrige, administrative sager samt til personalesager. Acadre MM anvendes som dagsordensystem for hele organisationen.

Når vi bruger Acadre så sikre vi rationelle, gennemskuelige og ensartede arbejdsgange ved såvel sagsstyring som dagsordenhåndtering.

Der bliver også skabt grund for vidensdeling i Varde Kommune, og vi kan håndtere digital kommunikation med borgere, virksomheder m.fl. og dermed forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det skaber også entydighed, gennemsigtighed og tydelige sagsgange ved brug af Acadre. Herunder kan man også automatisere arbejdsgange, hvilket fremmer entydighed og effektivitet samt frigøre ressourcer til andre opgaver.

For nærmere information henvises til ESDH-håndbogen, ligesom du er velkommen til at kontakte IT-konsulent Lene Clausen ved at trykke 7994 6888 og tryk 1.