Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vejledning i brug af video

Der kan være mange grunde til at dele videoer med medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Men det er vigtigt i brugen af video at være opmærksom på, hvad man deler, med hvem og igennem hvilke kanaler.

Når vi i Varde Kommune deler videomateriale, skal vi sikre os, at det foregår efter gældende lovgivning. Derfor følger vi altid nedenstående billedepolitik.

Billedepolitik

I Varde Kommunes kommunikation på tryk, web og andre digitale medier benyttes der udelukkende billeder, som Varde Kommune har rettigheder til at benytte. Det vil sige, at der sikres at alle ophavsrettigheder er respekteret og at alle billeder med personer overholder gældende lovgivning på området.

 

I tilfælde af billeder med personer benyttes der i Varde Kommune som udgangspunkt kun situationsbilleder. Situationsbilleder er forstået ud fra følgende kriterier:

 

  1. Et billede, hvor formålet er at afbilde en aktivitet eller en situation. Det kunne for eksempel være et foto af gæster til et sommerarrangement, legende børn på legepladsen, en juleafslutning eller besøg i en zoologisk have.

  2. Et billede, hvor formålet ikke er at afbillede den konkrete person/personer på billedet

  3. Et billede, hvor formålet er at understøtte et generelt kommunikativt budskab og ikke et personrelateret budskab

 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at der benyttes portrætbilleder. I disse tilfælde vil der blive indhentet samtykke fra de pågældende personer. Dette samtykke vil blive journaliseret og dette samtykke vil efterfølgende kunne trækkes tilbage.

 

Brugen af både situationsbilleder og portrætbilleder vil i alle sammenhænge bero på et skøn, hvor der vil blive taget stilling til:

  1. Er billedet et portræt- eller et situationsbillede (se ovenstående kriterier)?

  2. Kan personen på billedet føle sig krænket, stødt eller udstillet ved den kontekst billedet benyttes i?

  3. Har Varde Kommune ophavsret til at benytte billedet?

 

Billedpolitikken i Varde Kommune revideres løbende i forhold til lovændringer.

Videoer til internt brug

Videoer til internt brug kan lægges i en sag i Acadre og på den måde uden problemer, deles med alle medarbejdere.

Vejledning til at åbne en video i Acadre, findes her >>