Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Adgang

Adgang til Rådhuset og Borgercenter Varde (BCV)

Medarbejdere med fast tilknytning til de administrative adresser (Rådhuset og BCV) har brug for et medarbejderkort, for at kunne komme ind udenfor normal åbningstid.

Medarbejderkort og fortrolig alarmvejledning udleveres normalt i forbindelse med ansættelsens start, og rekvireres af ens leder ved oprettelse af medarbejderen i Kvikservice.

Ved nyoprettelser af kort, giver kortet adgang til både Rådhuset og BCV.

Alle medarbejder på Rådhuset, har også automatisk adgang til BCV.

Medarbejder på BCV med medarbejderkort udstedt før 2017 har alene adgang til BCV, men kan få kodet deres kort om, så de også opnår adgang til Rådhuset, hvis de har behov herfor.

Medarbejderkortet benyttes også til adgang til nøgleskabe (bilnøgler m.v. på BCV og Rådhuset) og til køb i kantinen og print.

Er der fejlagtigt ikke bestilt medarbejderkort, bortkommer disse, eller er der problemer med brugen heraf, så kontakt Borgerservice - medarbejderkort@varde.dk - 7994 6800

Martin Højgaard Jensen
Teamleder
79 94 65 01
Kontakt Martin Højgaard Jensen