Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Lean

Lean bruger vi som værktøj til at sikre, at arbejdsgangene er så hensigtsmæssige som mulige.

Lean handler både om at gøre det rigtige og at gøre det rigtigt. For at kunne det, er der en række principper og værktøjer, som kan hjælpe den enkelte og fællesskabet på vej.

Principper

Værktøjer (på vej)

 

Principper for lean

Principper

Der er syv grundlæggende principper, man skal have fokus på, når man arbejder "lean-sk"

Vi skal være klar på, hvem vi har i fokus, når vi arbejder med optimering. Gør vi det for borgerens, politikernes, sagsbehandlerens eller nogle helt fjerdes skyld? Og hvem er borgeren - er det skolebørnene, forældrene, de ældre, ...?

Procesfokus
Vi skal have fokus på hele processen, og ikke kun vores egen "silo". Vi er afhængige af andre i vores arbejde, og andre er afhængige af os. Det kan derfor ikke nytte noget, at vi gør noget som er hensigtsmæssige for os, men uhensigtsmæssige for vores samarbejdsparter.

Involvering
Det bedste resultat opnås, når man er fælles om tingene. Det betyder ikke, at alle skal deltage i alt, men alle skal føle, at de har haft indflydelse på resultatet. Derfor bør vi involvere alle de relevante parter - især når vi ser på arbejdsgange.

Uddelegering
Det er vigtigt, at deltagerne har kompetence til at træffe en række beslutninger selv. I det mindste i forhold til at teste eventuelle forslag inden det endelige resultat besluttes.
Med denne kompetence ligger også krav om inddragelse af sit bagland og dem man repræsenterer.

Synlighed
Det vi laver skal være synligt. Det kan gøres på mange forskellige måder, som eksempelvis på tavler/infoskærme, personalemøder, borgermøder.
Synligheden gælder både i forhold at vi har gang i noget og hvad formålet er hermed, opfølgning på vores mål, og mange andre forhold.

Løbende forbedringer
Det nytter ikke noget, at vi kun laver en her-og-nu investering. For at lean rigtig batter noget, skal vi have det ind under huden. Det får vi ved at have fokus på hele tiden at gøre det rigtige rigtigt.

Mål og målinger 
For at vurdere om vi flytter os i den ønskede retning er det vigtigt at følge op på, om vores handlinger gør en forskel. Derfor skal vi både fastlægge nogle mål, lave en vurdering af status og følge op udviklingen.
Det behøver ikke være et forkromet stykke arbejde. Man skal blot forholde sig til, hvad der er relevant i de konkrete situationer og så huske at følge op. Dette hænger også sammen med synligheden.