Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Aftalestyring

Den grundlæggende styringsform for Varde Kommune er aftalestyring.

Aftalestyring er et system baseret på dialog og med dialog som omdrejningspunkt for kommunens styring. 

Aftalestyringskonceptet har været under revision og blev politisk godkendt 26. juni 2012.

Hvad er aftalestyring?

Kort fortalt går dialogbaseret aftalestyring ud på, at de enkelte institutioner og afdelinger i Varde Kommune får en pose penge og et opgavesæt udleveret én gang om året, sammen med en række politisk vedtagne mål omkring serviceniveauet inden for hver enkelt aftaleholders ansvarsområde. 

Aftaleholderen er lederen af den enkelte afdeling eller institution, for eksempel skole/skoleleder.

Der er mulighed for en ret stor grad af fleksibilitet inden for de aftalte rammer. For eksempel er det muligt at overføre midler fra det ene år til det andet, når det giver mening. 

Aftalens 3 dele

Aftalen har fortsat tre dele:

  • Måldelen hvor der er fokus på udvikling
  • Økonomidelen hvor den økonomiske ramme fastlægges
  • Dialogdelen der danner rammen om samarbejdet.

 Aftalerne, der er flerårige, har fokus på udvikling. Økonomien fastlægges for et år af gangen og følger kalenderåret. 

To parter 

Aftalestyring har to parter – byrådet og den enkelte aftaleholder (i praksis indgås aftalen med det pågældende fagudvalg). 

Alle organisatoriske enheder i Varde Kommune har en aftale.

Bevillingsniveau på F2 niveau

Bevillingsniveauet fastlægges fremover på F2 niveau.

Der er tale om en formalisering af den tidligere praksis, så en skole har mulighed for at optimere driften på tværs af budgetposter inden for egen aftale. Undtagelser fra denne hovedregel fremgår af dokument nr. 917325/12.

Derudover ligger alle budgetposter som udgangspunkt inden for rammen, dog med undtagelse af foreslåede budgetområder, som fremgår af vedlagte oversigter, som for eksempel vinterdrift.