Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Fravær - 10.000 dage til Nærvær

Varde Kommune arbejder frem mod at nedbringe fraværet med 1% senest medio 2017.

1% mindre fravær svarer til:
- ca. 10.000 dage
- ca. 38 årsværk

Eller det svarer til at holde en mellemstor skole kørende…

Vi vil gå fra ca. 55.000 fraværsdage til 45.000 fraværsdage medio 2017.

Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser øger deres nærvær mest muligt.

Ledelsens og MED-udvalgs arbejde består kontinuerligt i at:

  • Formidle og tydeliggøre vigtigheden af og formålet med fraværsindsatsen på arbejdspladsen
  • Skabe kendskab til, drøfte og bruge den lokale fraværspolitik
  • Arbejde kontinuerligt og systematisk med fraværsstatistikker for arbejdspladsen 

Hvis der er brug for input eller sparring på det lokale arbejde, kan HR altid kontaktes.

 

 

Kamilla Bollerup Sørensen
Konsulent

Kontakt Kamilla Bollerup Sørensen

Susanne Westergaard
HR-konsulent
79 94 68 16
Kontakt Susanne Westergaard