Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Krisehjælp og psykologisk rådgivning

Der kan opstå forskellige situationer hvor det er nødvendig at rekvirere psykologhjælp.

Varde Kommune har indgået aftale med Crecea om tilbud af krisehjælp og psykologisk rådgivning. 

Crecea tilbyder:

  • Akut psykologisk krisehjælp
  • Psykologhjælp til arbejdsrelaterede problemstillinger
  • Psykologhjælp til private problemstillinger

Kontakt til Crecea 

  • Telefon 70108600  (Mandag-torsdag 8.00-16.00 og fredag 8.00-14.00)
  • Telefon 21181811 (Hele døgnet - ved akut krisehjælp)

Læs mere om ydelserne her. 

Vær opmærksom på at priserne er forskellige afhængig af om du bestiller krisehjælp eller psykologisk rådgivning. Se priserne for 2017 her. 

 

Som leder beslutter du, om en medarbejder skal tilbydes psykologisk rådgivning og/eller Krisehjælp. Betaling for psykologisk rådgivning og krisehjælp sker lokalt. 

Medarbejderen kan også blive henvist til psykolog via egen læge eller i visse tilfælde via de faglige organisationer.

 

Vær opmærksom på at i forbindelse med psykologhjælp er det vigtig, at du som leder sikrer dig koblingen til arbejdspladsen, og herunder de emner du ser som centrale for problemstillingen.

 

Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning er den billigste form for psykologbistand. Det bruges, når det ikke drejer som en akut opstået krise. Første samtale foregår normalt én til tre dage efter henvendelsen.

Rammen for samtaleforløbet er op til 3-5 samtaler af i alt 5 timers varighed, samt en tilbagemelding til nærmeste leder.

 

Krisehjælp

Krisehjælp bruges i de situationer, hvor medarbejderen har brug for akut psykologhjælp . 

Responstiden er én til fem timer. Hvis psykologen skal være til stede inden én time, skal I betale hastetillæg.

Som udgangspunkt får medarbejderen maksimalt fem samtaler.

Hvis der er behov for yderligere bestand, skal lederen, der har godkendt rådgivningen, kontaktes.

 

HR's tilbud

HR tilbyder dine medarbejdere coachsamtaler dog under hensyntagen til andre opgaver i teamet. Emnerne for samtalerne skal være arbejdsrelaterede og skal altid aftales gennem dig som leder.