Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Organisationsændringer - hvad gør du?

Opgaverne ændrer sig over tid, og derfor kan der være brug for ændre/tilpasse organisationen. Organisationsændringer forelægges Direktionen inden beslutning.

Der er desuden en del forskellige elementer i forhold til de administrative arbejdsgange som er vigtig at huske.

I den forbindelse har Personaleafdelingen og Økonomi og IT  udarbejdet en fælles arbejdsgangsbeskrivelse, hvor du kan få overblik over de forskellige arbejdsgange. 
Du skal bruge denne guide som hjælp, til de opgaver der skal løses i forbindelse med:
  • Oprettelse af ny enhed (institution, afdeling eller team)
  • Nedlæggelse af eksisterende enhed (institution, afdeling eller team)
  • Ændringer ved eksisterende enhed (institution, afdeling eller team) - eks. Organisatoriskændring, navneændring eller adresseændring
  • Fysisk eller organisatorisk flytning af eksisterende enhed (institution, afdeling eller team)
  • Ændringer i ledelsesforhold og oprettelse/nedlæggelse af lederstillinger