Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Rekruttering, ansættelse og fastholdelse

Det er vigtig at få den rette person i stillingen i første forsøg, og derfor er det vigtig at have fokus på rekrutteringsprocessen - og det arbejde der ligger inden ansættelsen.

Rekruttering fra start til slut

Rekruttering tager tid, og der er mange forskellige opgaver undervejs, blandt andet nedsættelse af ansættelsesudvalg, job- og stillingsprofil, ansættelsessamtaler og meget mere. Det er vigtig med et overblik over hele processen fra start til slut

Råd, sparring og hjælp til processen fra HR. 

 

Ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget skal være repræsentativt, og der skal være både leder og medarbejdere i udvalget. Størrelsen på et ansættelsesudvalg kan variere afhængig af stillingen. Der er udarbejdet en kompetencefordeling for hvem der har ansættelseskompetencen og hvilke grupper der skal være repræsenteret i et ansættelsesudvalg. 

OBS vær opmærksom på at ansøgere har krav på fuld fortrolighed omkring deres ansøgning og at det derfor udelukkende er medlemmer af ansættelsesudvalget, der må kende til ansøgere og deres ansøgninger. 

 

Ansættelsessamtalen

I forbindelse med rekruttering er det vigtig at få sat fokus ved ansættelsessamtalen, således at ansættelsesudvalget får den viden, de har brug for, for at kunne komme med den rette indstilling. Husk i forbindelse med ansættelsessamtalen på at der også er en række spørgsmål som man ikke må spørge om

 

Referencer 

At tage referencer er en af de muligheder man har som ansættelsesansvarlig i forbindelse med rekrutteringen - her er det vigtig at få spurgt ordentlig ind, så man ikke bare får en sludder for en sladder. 

Husk at der, i forhold til persondataforordningen skal indhentes skriftelig samtykke fra ansøgeren inden der indhentes referencer. 

Annoncering og opslag af ledige stillinger 

Personaleafdelingen håndterer det praktiske omkring opslag af stillinger