Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Børne- og straffeattester

I forbindelse med ansættelse i kommunen kan det være påkrævet at indhente enten en børne- eller straffeattest.

Børneattest

Institutioner eller afdelinger som ansætter medarbejdere, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, er forpligtet lovmæssigt til at indhente børneattester. 

Læs mere om indhentelse af børneattester. 

Øvrige straffeattester

Varde kommune har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en overordnet generel politik omkring straffeattester i øvrigt. Det kan anbefales, at ansøgere medbringer privat straffeattest, der ikke er over 6 mdr. fra udstedelsesdato (den private straffeattest kan hentes ved politiet, og rekvireres at den konkrete person). Institution/afdeling kan endvidere overveje muligheden for ved nyansættelser at indhente den udvidede straffeattest, hvilket kræver samtykke fra ansøger.

Blanket til samtykke kan hentes ved politiet.

 

Fortrolighed

Det er vigtigt at børne - og straffeattest behandles fortrolig, herunder at der ved fremsendelse til Rigspolitiet vedlægges svarkuvert mærket ”FORTROLIG”.