Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Introduktion af nye medarbejdere

En grundig introduktion af nye medarbejdere er vigtig i forhold til en hurtig indføring i de konkrete arbejdsopgaver, en forståelse af enheden og organisationen man er en del af, samt en generel følelse af at være velkommen og være en del af organisationen.

Hver enkelt arbejdsplads er ansvarlig for introduktion til  konkrete arbejdsopgave, arbejdsgange og kutymer, arbejdspladsen, hver gang en ny medarbejder tiltræder. 

Desuden sker der introduktion på hvert af fagområderne mellem 1 og 4 gange om året, her introduceres medarbejderne til mål og politikker, vigtige sager og tværfaglig samarbejde mv.  

Velkomstmateriale

Der er udarbejdes velkomstmateriale som nyansatte medarbejdere modtager, når de starter. I materialet kan medarbejderen blandt andet læse om organisationen, MED organisationen, tavshedspligt og ytringsfrihed, Vores Varde mv. desuden er der en lille gave til medarbejderne. Modtagere af materiale er nye medarbejdere i faste stillinger eller i længerevarende vikariater/ tidsbegrænsede stillinger af en vis varighed.

Materialet indeholder blandt andet folderen Min ansættelse, hvor medarbejderne kan få viden om det at være medarbejder i Varde Kommune.

 

Materialet er udleveret på Lederforum - yderligere materiale udleveres i HR ved henvendelse til Kirsten Olstrøm