Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Løntilskud

Løntilskud ansættelse er en støtte ansættelse.

Den kommunale arbejdsplads har ingen lønudgift forbundet med ansættelsen. Medarbejderen ansættes på ordinære vilkår, og derfor gælder det samme i forbindelse med f.eks. afholdelse af ferie, ferievarsling, opsigelsesvarsel mv.

Medarbejderen skal indgå ud over nomeringen og må derfor ikke erstatte ordinært ansatte – jf. retningslinjer for løntilskud

Aftale om ansættelsens varighed og opgaverne indhold aftales med jobcenteret. Spørgsmål vedr. dette skal ske til jobcenteret. Bemærk at der ved ansættelse i løntilskud er krav om f.eks. opkvalificering mv. Dette aftales med jobcenteret.

Ved ansættelsens begyndelse skal medarbejderen oprettes i opus.

Antallet af timer, som medarbejderen ansættes på, beregnes af personaleafdelingen og sendes til arbejdspladsen i forbindelse med opstart. Timetallet kan ikke ændres.

Spørgsmål omkring ansættelsesretlige forhold skal ske til arbejdspladsens personalekonsulent.

Ved ansættelsens ophør  skal blanket AB241 sendes til personaleafdelingen – uanset om ansættelsen stopper på det aftalte tidspunkt eller tidligere.

Ved opsigelse af medarbejderen inden aftalt tidspunkt skal de gældende opsigelsesvarsler overholdes.