Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vi vil lykkes med kerneopgaven

Varde Kommune har opnået et lavt sygefraværsniveau.
Og det er vigtigt for os, at sygefraværsniveauet fortsætter med at være lavt!

At fastholde et lavt sygefraværsniveau kræver en konstant indsats af alle – ledere som medarbejdere. Personaleafdelingen har en række tilbud, der kan trækkes på i denne indsats. Det vigtigste element er dog en hyppig, struktureret kontakt mellem arbejdspladsen og en sygemeldt medarbejder.

Sygdom er en privat sag, men fravær er et fælles ansvar. Det er legitimt at kolleger og ledelse gerne vil vise omsorg for den sygemeldte medarbejder og sikre, at kerneopgaven til stadighed bliver varetaget.

Det forventes, at den enkelte leder sammen med sit lokale MED udvalg definerer i en lokal politik, hvordan det gode, sunde arbejdsmiljø bedst sikres, og hvordan arbejdspladsens kerneopgave bedst varetages, således at sygefravær reduceres mest muligt på den enkelte arbejdsplads.

Det er lederens ansvar at sikre, at alle medarbejdere har et tydeligt billede af den kerneopgave, som de er med til at løse.

Det er desuden lederens ansvar at forholde sig til og handle på arbejdspladsens sygefravær såvel som den enkelte medarbejders sygefravær. Det er hele ledelseskædens ansvar at forholde sig til sygefraværet i eget område og at igangsætte indsatser, hvor det er nødvendigt. HR understøtter denne ledelsesopgave på alle niveauer i ledelseskæden.

Rolf Bendixen Huusmann Jakobsen
Konsulent
79 94 75 19
Kontakt Rolf Bendixen Huusmann Jakobsen

Susanne Westergaard
HR-konsulent
79 94 68 16
Kontakt Susanne Westergaard