Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Indberetning af sygefravær og sygedagpengerefusion

Det er vigtigt for både refusioner og sygefraværsstatistikker, at sygefravær indberettes korrekt og rettidigt. Personaleafdelingen anbefaler derfor daglig indberetning af sygefraværet.

Indberetning af sygefravær

Sygefravær indberettes i Rollebaseret Indgang eller i Vagtplan. Se vejledning her.
Raskmelding skal indberettes senest dagen efter, at medarbejder har genoptaget arbejdet.

Sygedagpengerefusion

Personaleafdelingen anmelder indberettet sygefravær i vwww.virk.dk og ansøger om sygepengerefusion, når forudsætningen er tilstede. Arbejdspladsen kan få refusion fra medarbejderens 31. sygedag (for medarbejdere i flexjob eller §56 dog fra 1. sygedag). For at kunne få refusion fra 31. sygedag er det en forudsætning, at sygefraværet er indberettet senest på den 32. sygedag. Udover refusionen får arbejdspladsen midler fra Sygdomspuljen.

Raskmelding skal indberettes senest dagen efter, at medarbejderen har genoptaget arbejdet. Dette er vigtigt, idet der ellers vil blive fremsendt ansøgning om dagpengerefusion for en raskmeldt medarbejder, og medarbejderen vil blive kontaktet af Jobcentret.