Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kurser og tilbud

Varde Kommune har forskellige konkrete tilbud til den enkelte medarbejder, leder eller arbejdsplads med henblik på at understøtte et godt helbred, arbejdsglæde og det lokale arbejde med at holde fokus på løsningen af kerneopgaven og reducere sygefraværet.

HR har ansvar for at sikre et løbende udbud af relevante åbne tilbud. Såfremt HR ikke formidler, dét du søger, kan HR kontaktes for hjælp og inspiration.

Kursustilbud og udviklingsforløb – aktuelle tilbud i kursuskataloget

Udredning af smerter hos fysioterapeut og instruktion i øvelser eller videre henvisning – hos FysioDanmark Varde

How are you? - Gratis trivselsApp til mobilen udviklet af psykolog Lene Bammeskov

Fraværs/nærværs spil - spil med kort fra Cabi. Spil kan downloades direkte eller lånes i HR

Kernespillet – Brætspil for arbejdspladsen til at øge effektivitet og arbejdsglæde under løsningen af kerneopgaven. Spil kan lånes i HR.

Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune, har til medarbejdere der er bosat i Varde Kommune tilbud inden for livsstilsamtaler, motion, et bedre liv med KOL, diabetes 2 og hjertesygdomme, kræftrehabilitering, rusmidler, mental sundhed, kost og kronisk sygdom

Rygestop – Hjælp til rygestop hos Center for Sundhedsfremme. Tilbuddet er til alle medarbejdere uanset bopælskommune

Træning – Træning i Træningscenter hos FysioDanmark til reduceret pris

Jobcentertilbud:

Ergoterapeut Anne Puggaard Jørgensen, Jobcentret - virksomhedsrettet vejledning om hjælpemidler og personlig assistance. På ældreområdet er dette et supplement til forflytningsvejledernes rådgivning om korrekte arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af hjælpemidler.