Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsessupport

Ledelsessupporten omhandler værktøjer og inspiration til understøttelse af lederens arbejde med sygefraværet på arbejdspladsen. Såfremt der er behov for yderligere, kontakt venligst HR.

Kontakt:

Personalekonsulenterne ift. håndtering af enkelt medarbejderes sygefravær:

Dennis Rosendahl Hansen, denh@varde.dk, 7994 6625
Bente Kristiansen, bekr@varde.dk, 7994 6622
Gitte Ølgård Vind, givi@varde.dk, 7994 6680 

HR konsulenterne ift. sygefraværsarbejdet og indsatser:

Rolf Bendixen Huusmann Jakobsen, roja@varde.dk, 7994 7519
Susanne Moth Westergaard, suwe@varde.dk, 7994 6816

Jobcenter Varde og Esbjerg ift. langvarig sygefravær eller risiko for længerevarende fravær:

Faste kontaktpersoner i begge Jobcentre kan kontaktes. Se kontaktoplysninger og mere om den særlige Jobcenterindsats. Hvis medarbejderen ikke er ansat i Varde eller Esbjerg Kommuner, kontaktes istedet Jobcentret i medarbejderens hjemkommune

Blanketter:

Kronisk sygdom - §56 – blanket

Mulighedserklæring – behov for en lægelig vurdering af medarbejders arbejdsevne - blanket og vejledning om mulighedserklæring

Udredning ved Arbejdsmedicinsk Afdeling:

Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus – henvisning til udredning af arbejdsrelaterede årsager til sygefravær. Henvisning kan kun ske via AMR eller egen læge.

Publikationer:

Cabi´s hjemmeside - tema om sygefravær med værktøjer

Styrk trivslen på jeres arbejdsplads ved at følge disse 8 trin - publikation fra AS3

Lederens rolle i at forebygge og reducere stress hos medarbejderne - vejledning fra Lederne

Tag godt imod medarbejderen efter længere tids sygefravær – tjekliste fra Cabi

Den svære samtale - Cabi publikation 

Links til inspiration:

VidenCenter for arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøweb