Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Måltal og statistikker

Varde Kommune ønsker et kontinuerligt lavt sygefraværsniveau. Som led i dette arbejde har Varde Kommunes direktion i juni 2017 vedtaget nye måltal for sygefraværet.

 

Måltal i %

Varde Kommune

4,2

Social og Sundhed

-

 Ældre

5,3

 Sundhed og Forebyggelse

3,0

 Social og Handicap

4,0

Børn, Læring og Job

-

 Børn og Familie

3,5

 Børn og Læring

4,5

 Jobcentret

3,5

Plan, Kultur og Teknik

2,5

Centrale stabe

1,4

Fagcheferne sikrer, at sygefravær hos områdernes administrative enheder generelt ikke overstiger 1,4%  - samme niveau som stabene.

LIS (Ledelses Informations Systemet) indeholder statistik og nøgletal for sygefraværet til brug for lederens månedlige sygefraværsopfølgning. Statistikken er placeret i Rollebaseret Indgang under fanen forretningsanalyse.

Økonomiafdelingen, Analyse og Økonomistyring, udsender månedligt link til sidste måneds tal og giver nye ledere og nøglemedarbejdere adgang til LIS. Kontakt Nikolaj Vinther, niwi@varde.dk.

Korrekte sygefraværsstatistikker forudsætter, at sygefravær indberettes korrekt og rettidigt. Derved opnås også sygedagpengerefusion til tiden. Se afsnittet ”Indberetning af sygefravær og dagpengerefusion”