Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Måltal og statistikker

Varde Kommune ønsker et kontinuerligt lavt sygefraværsniveau. Som led i dette arbejde har Varde Kommunes direktion i juni 2017 vedtaget nye måltal for sygefraværet.

 

Måltal i %

Varde Kommune

4,2

Social og Sundhed

-

 Ældre

5,3

 Sundhed og Forebyggelse

3,0

 Social og Handicap

4,0

Børn, Læring og Job

-

 Børn og Familie

3,5

 Børn og Læring

4,5

 Jobcentret

3,5

Plan, Kultur og Teknik

2,5

Centrale stabe

1,4

Fagcheferne sikrer, at sygefravær hos områdernes administrative enheder generelt ikke overstiger 1,4%  - samme niveau som stabene.

LIS (Ledelses Informations Systemet) indeholder statistik og nøgletal for sygefraværet til brug for lederens månedlige sygefraværsopfølgning. Statistikken er placeret i Rollebaseret Indgang under fanen forretningsanalyse.

Økonomiafdelingen, Analyse og Økonomistyring, udsender månedligt link til sidste måneds tal og giver nye ledere og nøglemedarbejdere adgang til LIS. Kontakt Nikolaj Vinther, niwi@varde.dk.

Korrekte sygefraværsstatistikker forudsætter, at sygefravær indberettes korrekt og rettidigt. Derved opnås også sygedagpengerefusion til tiden. Se afsnittet ”Indberetning af sygefravær og dagpengerefusion”

Lederen kan til enhver tid udtrække egne lokale sygefraværsstatistikker i Rollebaseret Indgang under fanen Tid og Tillæg.