Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Frihed, fravær og markering af mærkedage

Fra central hold er der opstillet få overordnede regler om frihed med løn på forskellige mærkedage
– eksempelvis jubilæer og bryllup/begravelse i nærmeste familie.

Se de overordnede retningslinjer i Personalehåndbogen

Derudover aftales frihed og ferie på de enkelte arbejdspladser.

Læs også om markering af mærkedage, i form af dronningens fortjenestesmedalje, gaver ved mærkedage med videre.