Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Informationer fra de faglige organisationer

Find din faglige organisation som ansat ved Varde Kommune.

Her kan du finde informationer fra de forskellige faglige organisationer i Varde Kommune.

Det kan informationer om tillidsrepræsentanter, invitationer til arrangementer, og lignende.

Informationer fra OAO

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under OAO

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

 

HK

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for HK er fordelt på virksomheder. Herunder finder du din lokale tillidsrepræsentant.

Fællestillidsrepræsentanten for hele kommunen er Ulla Rosendahl; ulro@varde.dk.

Informationer fra HK

Referater fra TR-møder:

2019

2019_03_04

2019_02_05

2018

2018_12_13

2018_11_14

2018_10_10

2018_09_11

2018_08_14

2018_06_14

2018_05_15

2018_04_11

2018_02_22

Referat fra generalforsamling 2018

 

Gaveregulativ

HK-klubbens folder - revideret august 2018

 

HK-klubben og tillidsrepræsentanter:

Formand Ulla Rosendahl
FTR og tillidsrepræsentant for Borgerservice
ulro@varde.dk, 7994 6873, mobil 2925 8862

Næstformand Jeanett Dam
Tillidsrepræsentant for Plan & Vækst, Kultur & Fritid, Teknik & Miljø og Vej & Park
jeda@varde.dk, 7994 7400

Kasserer: Elma Muratovic
Tillidsrepræsentant for Børn og Familie fælles administration
elpu@varde.dk, 7994 7222

Sekretær: Kirsten Schmidt
Tillidsmand for Børn og Læring, Skoler, Dagtilbud samt Musik- og Billedskolen
kisc@varde.dk, 7994 8570

Britta Bech Jørgensen
Tillidsrepræsentant for Økonomi
brbj@varde.dk, 7994 6775

Conny Vad
Tillidsrepræsentant for Biblioteket
cova@vardebib.dk, 2945 4367

Dorthe Jensen
Tillidsrepræsentant for Lunden, Hjælpemiddeldepotet, Samstyrken, Socialpsykiatrien på Dalgashus, Sygeplejen og Ældreområdet
dojb@varde.dk, 7994 8760

Gitte Schøler
Tillidsrepræsentant for Tandplejen
gits@varde.dk, 7994 8600

Gitte Roszkowski
Tillidsrepræsentant for Ældre og Sundhed, Social- og Sundhed, Social og Handicap samt Center for Sundhedsfremme
giro@varde.dk, 7994 7286

Kim Korsholm
Tillidsrepræsentant for Jobcenter
kiko@varde.dk, 2014 1260

Lene Clausen
Tillidsrepræsentant for Politik, Analyse og Digitalisering
lecl@varde.dk, 7994 6513

Tine Kølle Jakobsen
Tillidsrepræsentant for Løn og Forhandling
tijc@varde.dk, 7994 7332

Informationer fra FTF

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under FTF

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

 

Dansk Socialrådgiverforening

Nyt fra socialrådgiverforeningen

Forhåndsaftale 2016 mellem Dansk Socialrådgiverforening og Varde Kommune

Referat fra generalforsamling den 20. november 2015

 

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for Dansk Socialrådgiverforening er fordelt på virksomheder. Herunder finder du din lokale tillidsrepræsentant.

Arbejdsmarkedsområdet
Tillidsrepræsentanten er Anders Christiansen; 5150 3222; augl@varde.dk
Suppleanten er Conny Knigge; 7994 6417; cokn@varde.dk

Børne-, unge- og familieområdet
Tillidsrepræsentanten er Lotte Klecka Kjær; 7994 6917; lokk@varde.dk
Suppleanten er Pia Mikkelsen; 7994 7729; piam@varde.dk 

Social, sundheds-, handicap- og psykiatriområdet
Tillidsrepræsentanten er Helle Lyager; 2384 9029; helb@varde.dk
Suppleanten er vakant 

Informationer fra Akademikerne

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under Akademikerne

 

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

Tillidsrepræsentanter

Arkitektforbundet

  • Jørn Gasbjerg, joga@varde.dk
  • suppleant Birthe Møller, bimo@varde.dk

Bibliotekarforbundet

  • Jesper Just Nielsen, jeni@vardebib.dk 

Dansk Magisterforening

  • Niels Eg Poulsen, niep@varde.dk

DJØF

  • Christine Schoop Gärtner, chrp@varde.dk
  • suppleant Christina Bonde, chrb@varde.dk

Musikskolelærerne

  • Birgitte Moos Farsø, bifa@varde.dk

Psykologforbundet

  • Lise Hedegaard Bruun, libb@varde.dk

Tandlægernes ny forening

  • Hanne Sørensen, hasa@varde.dk

AC-Klubben

Varde Kommune har en klub for alle akademikere (ansatte under ACs overenskomst) ved kommunen.  

Af vedtægterne for AC-Klubben fremgår, at der i andet kvartal (umiddelbart før udpegning til MED-systemet) i ulige år er medlemsmøde og i lige år generalforsamling.

HovedMED godkendte 31/8-2016 den nye lokalaftale (27/6-2016). I forbindelse med udarbejdelse af den nye lokal aftale er der sket tidsmæssig forskydning, således at udpegning skal ske til 1/1 i ulige år . Da vedtægterne angiver, at generalforsamling følger udpegning til MED-systemet, afholdes den næste generalforsamling således 4. kvartal 2018.
 

Bestyrelsen består af akademiske tillidsrepræsentanter.
Formanden er Lise Hedegaard Bruun.
Næstformanden er Jesper Just.

Repræsentation i Hoved- og FællesMED

Formand og næstformand i AC-klubbens bestyrelse er akademikernes repræsentanter i HovedMED.

Tillidsrepræsentanterne besætter pladserne i FællesMED