Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Informationer fra de faglige organisationer

Find din faglige organisation som ansat ved Varde Kommune.

Her kan du finde informationer fra de forskellige faglige organisationer i Varde Kommune.

Det kan informationer om tillidsrepræsentanter, invitationer til arrangementer, og lignende.

Informationer fra OAO

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under OAO

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

 

HK

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for HK er fordelt på virksomheder. Herunder finder du din lokale tillidsrepræsentant.

Fællestillidsrepræsentanten for hele kommunen er Ulla Rosendahl; ulro@varde.dk.

Informationer fra HK

Referater fra TR-møder:

2017

2017_12_13

2017_11_14

2017_10_09

2017_09_14

2017_08_15

2017_06_17

2017_04_19

2017_03_16

2017_02_21

2017_01_17

2016

2016_12_13

2016_11_22

2016_10_12

2016_09_20

2016_08_16

2016_06_21

2016_05_18

2016_04_06

2016_02_23

Referat fra generalforsamlingen 2017

 

Gaveregulativ revideret 11. marts 2015

HK-klubbens folder

 

HK-klubben og tillidsrepræsentanter:

Formand Ulla Rosendahl
FTR samt tillidsrepræsentant for Borgerservice
ulro@varde.dk, 7994 6873, mobil 2925 8862

Næstformand Anette P. Lund
Tillidsrepræsentant for Politik og Analyse, Skoler, Dagtilbud, SFO og Tippen samt øvrige områder (plejecentre, Sundhedscenter, Krogen m.v.)
aplu@varde.dk, 7994 6505

Kasserer Jeanett Dam
Tillidsrepræsentant for det administrative område,
direktørområdet Plan, Kultur og Teknik
jeda@varde.dk, 7994 7400

Sekretær Gitte Ølgård Vind
Tillidsrepræsentant for Personale og forhandling
givi@varde.dk, 7994 6396

Elma Muratovic
Tillidsrepræsentant for Børn og Forebyggelse
elpu@varde.dk, 7994 7222

Britta Bech Jørgensen
Tillidsrepræsentant for Økonomi og Digitalisering
brbj@varde.dk, 7994 6299

Kim Korsholm
Tillidsrepræsentant for Jobcenter
kiko@varde.dk, 2014 1260

Gitte Roszkowski
Tillidsrepræsentant for Social og Sundhed
giro@varde.dk, 7994 7286

Inge Strandvig
Tillidsrepræsentanter for Tandplejen
inst@varde.dk, 7994 8600

Conny Vad
Tillidsrepræsentant for Biblioteket
cova@vardebib.dk, mobil 2945 4367  

Informationer fra FTF

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under FTF

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

 

Dansk Socialrådgiverforening

Nyt fra socialrådgiverforeningen

Forhåndsaftale 2016 mellem Dansk Socialrådgiverforening og Varde Kommune

Referat fra generalforsamling den 20. november 2015

 

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for Dansk Socialrådgiverforening er fordelt på virksomheder. Herunder finder du din lokale tillidsrepræsentant.

Arbejdsmarkedsområdet
Tillidsrepræsentanten er Anders Christiansen; 5150 3222; augl@varde.dk
Suppleanten er Conny Knigge; 7994 6417; cokn@varde.dk

Børne-, unge- og familieområdet
Tillidsrepræsentanten er Lotte Klecka Kjær; 7994 6917; lokk@varde.dk
Suppleanten er Pia Mikkelsen; 7994 7729; piam@varde.dk 

Social, sundheds-, handicap- og psykiatriområdet
Tillidsrepræsentanten er Helle Lyager; 2384 9029; helb@varde.dk
Suppleanten er vakant 

Informationer fra Akademikerne

Her finder du forskellige informationer fra faglige organisationer under Akademikerne

 

Der kan være andre faglige organisationer i kommunen end listet nedenfor. Kontakt den konkrete faglige organisation direkte, hvis du søger en bestemt.

Tillidsrepræsentanter

Arkitektforbundet

  • Jørn Gasbjerg, joga@varde.dk
  • suppleant Birthe Møller, bimo@varde.dk

Bibliotekarforbundet

  • Jesper Just Nielsen, jeni@vardebib.dk 

Dansk Magisterforening

  • Niels Eg Poulsen, niep@varde.dk

DJØF

  • Christine Schoop Gärtner, chrp@varde.dk
  • suppleant Christina Bonde, chrb@varde.dk

Musikskolelærerne

  • Birgitte Moos Farsø, bifa@varde.dk

Psykologforbundet

  • Lise Hedegaard Bruun, libb@varde.dk

Tandlægernes ny forening

  • Hanne Sørensen, hasa@varde.dk

AC-Klubben

Varde Kommune har en klub for alle akademikere (ansatte under ACs overenskomst) ved kommunen.  

Af vedtægterne for AC-Klubben fremgår, at der i andet kvartal (umiddelbart før udpegning til MED-systemet) i ulige år er medlemsmøde og i lige år generalforsamling.

HovedMED godkendte 31/8-2016 den nye lokalaftale (27/6-2016). I forbindelse med udarbejdelse af den nye lokal aftale er der sket tidsmæssig forskydning, således at udpegning skal ske til 1/1 i ulige år . Da vedtægterne angiver, at generalforsamling følger udpegning til MED-systemet, afholdes den næste generalforsamling således 4. kvartal 2018.
 

Bestyrelsen består af akademiske tillidsrepræsentanter.
Formanden er Lise Hedegaard Bruun.
Næstformanden er Jesper Just.

Repræsentation i Hoved- og FællesMED

Formand og næstformand i AC-klubbens bestyrelse er akademikernes repræsentanter i HovedMED.

Tillidsrepræsentanterne besætter pladserne i FællesMED