Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-systemet

MED-organisationen er Varde Kommunes sikkerheds- og samarbejdsudvalg.

Med-systemet er din direkte vej til indflydelse på din hverdag som ansat i kommunen. Her er både medarbejdere og ledere repræsenteret for hver enkelt afdeling eller institution. MED-systemet er delt op i flere niveauer – lokal, fælles og hoved-MED hedder de.
Systemet bliver brugt som høringsorgan for medarbejderne, når der sker noget i organisationen. For eksempel i forhold til personalepolitikker eller strukturændringer.
Alle sikkerhedsspørgsmål - som for eksempel arbejdsmiljø - ligger også
indenfor MED-organisationen.
Der er mindst fire personer i din virksomhed, som er MED-medlemmer, du kan læse dagsordner og referater fra dit lokale MED-udvalg på jeres egne sider her på Vores Varde.