Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

På nettet i Varde Kommune

Du kan møde Varde Kommune på forskellige platforme på nettet, hvad enten du er medarbejder, borger, erhvervsdrivende eller turist i Varde Kommune.

Vores Varde

Vores Varde er Varde Kommunes intranet. Her findes al den information, du har brug for som medarbejder i Varde Kommune. Mangler du noget, så tag fat i en af redaktørerne.  

Navnet Vores Varde er valgt dels for at understrege, hvordan vi i Varde Kommune er et hold, der står sammen om at skabe de bedste løsninger for borgere og erhverv. Navnet er også valgt for at understrege, at den nye platform er noget, vi har sammen, og at det er stedet, hvor vi holder os opdateret.

Et åbent intranet 

En af kommunens kerneværdier er åbenhed. For at understrege det, har vi valgt at gøre Vores Varde tilgængelig for alle. Borgere, samarbejdspartnere, erhverv, jobsøgende og andre interesserede kan også besøge Vores Varde. 

Åbenheden betyder også, at alle medarbejderes kontaktoplysninger nu ligger frit tilgængelige på nettet - også mobilnumre og direkte telefonnumre. Åbenheden er aftalt i direktionen, der finder det naturligt, at alle medarbejdere kan kontaktes på de telefonnumre, kommunen stiller til rådighed for den enkelte medarbejder. 

Lokalt i afdelingerne og privat er det op til de enkelte teams, hvordan man indretter sig i forhold til kommunens telefonpolitik. 

Formål 

Vores Varde er hovedkanal for intern information i Varde Kommune. Her skal alt, hvad der aktuelt er relevant for at kunne agere meningsfuldt gerne være tilgængeligt.

Vores Varde skal også sikre samtidighed og ensartethed af information i hele Varde Kommunes organisation.

Editor

Vi har et stort korps af webredaktører fordelt i hele organisationen. Hver især gør de en indsats for at gøre intranettet spændende og interessant. Har du gode, konstruktive ideer og forslag til nyt eller forbedringer eller mangler du noget, er du altid velkommen til at kontakte en af redaktørerne. 

Webmaster

 • Steffen Kjær

Børn og Unge

 •  

Social, Sundhed og Beskæftigelse

 • Henrik Bramsen Jensen
 • Minja Omanovic (Borgerservice) 

Plan, Kultur og Teknik

 • Kathrine Kielgast

Stabene

 • Gitte Kiel (Politik og Analyse)
 • Else Hansen (Økonomiafdelingen)
 • Kirsten Olstrøm (Personaleafdelingen) 
 • Heidi Prostrup Feldt Jensen (grafiker - Kommunikation)
 • Cathrine Dalby Overgaard (grafiker - Kommunikation).

Få en guidet tour på voresvarde.dk

I videoklippet kan du se, hvordan du som medarbejder får mest muligt ud af voresvarde.dk.

 

Brugen af sociale medier

Hoved MED-udvalget har udarbejdet en retningslinje i forbindelse med medarbejdernes brug af sociale medier. Retningslinjerne findes i personalehåndbogen

 

Der er desuden udarbejdet et kodeks for medarbejder og politikeres brug af Varde Kommunes officielle Facebook-side.

www.vardekommune.dk

En større weborganisation sørger dagligt for at vedligeholde Varde Kommunes hjemmeside.

Listen af webredaktører udbygges hele tiden - dog er der en række overordnede redaktører, du altid kan kontakte, hvis du som medarbejder har spørgsmål eller indhold til hjemmesiden:

Webmaster

 • Ulla Degn

Børn og Unge

 •  

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Plan, Kultur og Teknik 

Stabene

"Det sker" på Facebook

I Varde Kommune har vi et aktivt kultur- og fritidsliv. Der er gode oplevelser for alle aldre.

Kultur og Fritid har Facebook-siden "Det sker", hvor du kan læse om, hvad der sker i Varde Kommune. 

Følg med - vi opdaterer løbende.

Det sker