Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceudvikling

I Varde Kommune arbejder vi målrettet med kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper. Vi ser kompetenceudvikling som værende alt fra kurser/uddannelse til nye opgaver, sidemandsoplæring og tværfaglig samarbejde.

Det er vigtig at medarbejdere og ledere er klædt på til og på forkant med de udfordringer, de møder i jobbet, så opgaven løses bedst muligt. Det er med til at sikre arbejdsglæde, og et meningsfuldt og håndterbart arbejdsliv.

Kompetencer er mange ting og vi arbejder med både faglige, personlige og sociale kompetencer - medarbejderen skal være kompetent i bred forstand. 

På de underliggende sider kan du blandt andet finde inspiration til udviklingssamtalen og kompetenceudviklingsplaner, du kan se kommunens kursuskatalog og finde ansøgningsskemaet til den centrale uddannelsespulje.