Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceudvikling i forbindelse med afskedigelse

For afskedigede medarbejdere er det mulig at søge om midler til kompetenceudvikling - der er afsat en pulje, kaldet Tryghedspuljen på 80 mio. kr.

Tryghedspuljen

OAO fik ved overenskomstforhandlingerne forhandlet sig frem til, at kommunerne skal afsætte 80 millioner kroner til en tryghedspulje.

Alle OAO - medlemmer ansat i kommuner, der er blevet afskediget som følge af besparelser og lignende, kan derfor søge om penge fra puljen fra den 1. juni 2011.

 

OAO grupperne er:

  • FOA`s grupper
  • 3F`s grupper
  • HK'ere
  • Socialpædagoger
  • Socialrådgivere

 

Hvad kan der søges til

Der kan søges penge til kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparring og andre tilbud, der kan hjælpe afskedigede medlemmer videre.

Midlerne fra Tryghedspuljen skal bruges til en ekstern leverandør og kan ikke bruges til at dække vikarudgifter og til krisehjælp.

Ansøgeren bestemmer, hvad der skal søges til.

 

Om ansøgeren

Du skal som medarbejder være afskediget, men ikke fratrådt, for at få penge fra Tryghedspuljen.

Ansøgningen skal ske elektronisk på www.tryghedspuljen.dk og her finder du også en vejledning.

Du skal sammen med din leder og tillidsrepræsentant underskrive ansøgningen.

Når I har sendt ansøgningen, behandles den af de centrale partere.

Du kan forvente et svar inden for 14 dage.

 

Læs mere

Du kan læse mere og ansøge elektronisk på http://www.tryghedspuljen.dk/ eller i boksen til højre

 

Læs mere om

Tryghedspuljen

Conny Arsenianz Karlskov
Rekrutteringskonsulent/elevkoordinator
79 94 74 96
Kontakt Conny Arsenianz Karlskov