Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Den centrale uddannelsespulje

Nedenfor kan du læse om bevillingsregler, hvilke uddannelser du kan søge midler til og hente ansøgningsskema

Generelt om ansøgning og bevilling

Den centrale uddannelsespulje er i sit udgangspunkt for de administrative enheder jf. organisationsplanen. Det betyder, at det er medarbejdere fra disse enheder, puljen primært understøtter.

Der kan søges midler til kompetencegivende uddannelser, blandt andet: 

  • Kommunomuddannelsen 
  • Kompetencegivende uddannelse der er til gavn for den enkelte administrative enhed
  • Certificeringer 

Desuden kan puljen søges i forhold til lederuddannelser og strategiske tiltag. Strategiske tiltag besluttes i Direktionen. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes fuldstændigt, underskrives af lederen og mailes til suwe@varde.dk sammen med uddannelsesbeskrivelsen (evt. link), hvorefter ansøgningen kan behandles af HR.

En bevilget ansøgning udløber automatisk, hvis deltagelse ikke er sket senest 1 år efter det  kalenderår, der er bevilget uddannelse i, eller hvis uddannelsen ophører med at eksistere. 

Særligt om Masteruddannelse

Frist for ansøgning til masteruddannelse er 1/9 for forårssemestret efterfølgende år og 1/3 for efterårssemestret samme år. Direktionen tager umiddelbart herefter stilling til ansøgningerne.

Ansøgningsskema og vedhæftet uddannelsesbeskrivelse (evt. link) skal suppleres med en  overordnet leders begrundelse for, hvilken værdi gennemførelse af masteruddannelsen forventes at bringe arbejdspladsen/organisationen.

Susanne Westergaard
HR-konsulent
79 94 68 16
Kontakt Susanne Westergaard