Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Den centrale uddannelsespulje

Nedenfor kan du læse om bevillingsregler, hvilke uddannelser du kan søge midler til og hente ansøgningsskema

Den centrale uddannelsespulje er i sit udgangspunkt for de administrative enheder jf. organisationsplanen. Det betyder, at det er medarbejdere fra disse enheder, puljen primært understøtter.

Der kan søges midler til kompetencegivende uddannelser, blandt andet: 

  • Kommunomuddannelsen 
  • Kompetencegivende uddannelse der er til gavn for den enkelte administrative enhed
  • Certificeringer 

Desuden kan puljen søges i forhold til lederuddannelser og strategiske tiltag. Strategiske tiltag besluttes i Direktionen. 

Ansøgningsskemaet skal underskrives af lederen og mailes til suwe@varde.dk sammen med uddannelsesbeskrivelsen, hvorefter ansøgningen kan behandles.

Kirsten Mørch Hansen
Personalechef
79 94 68 42
Kontakt Kirsten Mørch Hansen

Susanne Westergaard
HR-konsulent
79 94 68 16
Kontakt Susanne Westergaard