Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Den centrale uddannelsespulje

Nedenfor kan du læse om bevillingsregler, hvilke uddannelser du kan søge midler til og hente ansøgningsskema

Målgruppe:

Den centrale uddannelsespulje er i sit udgangspunkt for de administrative enheder jf. organisationsplanen Målgruppen er dermed administrative medarbejdere, som hører under konto 6.  Desuden kan ledere i hele organisationen søge midler til lederuddannelse.

Formål:
Formålet med puljen er at give de administrative enheder mulighed for et relevant kompetenceløft, så eksisterende og nye opgaver kan løses kvalificeret. Derfor indeholder ansøgningsskemaet en læringskontrakt, hvor ansøger og nærmeste leder skal forholde sig til, hvordan det lærte på uddannelsen efterfølgende kan bruges i den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen.

Uddannelser der kan søges midler til:

  • Kommunomuddannelse
  • Kompetencegivende uddannelse, der giver ECTS point eller er meritgivende til en uddannelse med ECTS point
  • Certificeringer til systemer/metoder besluttet af Varde Kommune
  • Lederuddannelser
  • Strategiske tiltag besluttet i direktionen efter sagsfremstilling
  • Uddannelse efter udvidede kriterier (se bevillingsregler)

Se bevillingsreglerne her

Ansøgning:

Ansøgningsskema og læringskontrakt skal udfyldes fuldstændigt, underskrives af ansøger og leder og mailes til suwe@varde.dk, hvorefter ansøgningen kan behandles.  Ansøgningen skal være indsendt og bevilget inden uddannelsesstart.

Da puljen er beskåret, har vi behov for en tættere opfølgning. Det betyder, at en bevilget ansøgning automatisk udløber, hvis deltagelse ikke er påbegyndt senest 1 år efter bevilling, eller hvis uddannelsen ophører med at eksistere.

Frist for ansøgning til masteruddannelseer er 1/3 for efterårssemestret og 1/9 for forårssemestret. Direktionen tager umiddelbart herefter stilling til ansøgningerne.

Ansøgningsskema til den centrale uddannelsespulje 

 

 

Susanne Westergaard
HR-konsulent
79 94 68 16
Kontakt Susanne Westergaard