Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kommunom - hk ansatte

Kommunomuddannelsen henvender sig bl.a. til ansatte i kommuner og regioner.

Tilbud om uddannelse

Hk ansatte, der har gennemgået den kommunale elevuddannelse skal tilbydes kommunom (fællesdel), umiddelbart efter afsluttet elevuddannelse, andre assistenter skal tilbydes kommunom (fællesdel) efter 1 års ansættelse. 

Senest 5 år efter bestået fællesdel skal hk assistenter søge valgfagsdelen, som derefter skal tilbydes inden for 2 år.

Du skal være opmærksom på at hvis din kommunom skal være adgangsgivende til en diplomuddannelse skal den tages i løbet af max. 6 år.  

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i vilkår og rammer for det kommunale og regionale selvstyre, og du lærer bl.a. om organisations- og kvalitetsudvikling. Uddannelsen giver en forståelse for de grundlæggende vilkår og rammer for det kommunale selvstyre og for den rolle, man som medarbejder selv spiller i en politisk styret organisation.

Du kan beskæftige dig med administration og borgerbetjening, men kan også specialisere dig i ledelse, projektstyring eller digital forvaltning.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Betaling af uddannelsen

Kommunom-uddannelsen finansieres af den centrale uddannelsespulje. Se afsnittet om den centrale uddannelsespulje og find ansøgningsskema.