Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceudvikling til fagområder

Af trepartsmidlerne uddeles der en gang årligt midler til kompetenceudvikling på de enkelte fagområder.
Fagområderne dækker: Vej og park, skoler, dagtilbud, ældre-, sundheds- og specialområdet.

Som udgangspunkt kan administrative medarbejdere ikke søge taskforcemidler.

Følgende kriterier for tildeling af midler prioriteres:

I 2018 prioriteres:

 • Opkvalificering af ufaglærte
 • Uddannelse og efteruddannelse fra anerkendt uddannelsesinstitution, der øger kompetenceniveauet hos medarbejder(gruppen) – gerne med muligheden for ECTS point
 • MERuddannelse - uddannelse udover, hvad der forventes til stillingstypen (ikke grunduddannelser) og uddannelse der alment forventes på fagområdet. Der ydes ikke taskforcemidler til uddannelser, hvor kommunen har tilbudspligt (f.eks. kommunom)
 • UddannelsesFORLØB
 • Videreformidling – det tillærte skal kunne videreformidles, således kompetenceniveauet øges hos øvrige medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl.
 • Tiltag der giver et løft til en større del af personalegruppen fremfor tiltag for en enkelt medarbejder. 

Følgende udgifter dækkes som udgangspunkt ikke:

 • Vikarudgifter
 • Forplejning
 • Befordring
 • Temadage
 • Endagsarrangementer
 • Netværk og netværksarrangementer
 • Supervision/sparring (med mindre det er en del af et længerevarende kompetencegivende uddannelsesforløb) 

Taskforcegruppen

 • Bjarne Fly, Plan, Kultur og Teknik
 • Thorkild Sloth, Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Anette Brodde, Børn og Unge
 • Kirsten Mørch Hansen, Personaleafdelingen
 • Kamilla Andersen, Personaleafdelingen

Kamilla Bollerup Andersen
Konsulent
79 94 64 10
Kontakt Kamilla Bollerup Andersen