Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceudvikling til fagområder

Som følge af Trepartsaftalerne uddeler en nedsat gruppe en gang årligt midler til kompetenceudvikling på de enkelte fagområder.

Følgende kriterier for tildeling af midler prioriteres:

  • Efteruddannelse (på professionsskolerne)
  • MER-uddannelse
  • Videreformidling

Desuden kan det enkelte direktørområde kan have yderligere tildelingskriterier.

 

Følgende udgifter dækkes som udgangspunkt ikke:

  • Forplejning
  • Vikarer

 

Taskforcegruppen

  • Bjarne Fly, Plan, Kultur og Teknik
  • Thorkild Sloth, Social, Sundhed og Beskæftigelse
  • Anette Brodde, Børn og Unge
  • Kirsten Mørch Hansen, Personaleafdelingen
  • Merete Nielbæk, Personaleafdelingen