Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kompetenceudviklingplaner

I forbindelse med udviklingssamtaler er det et krav at den enkelte medarbejder (evt. grupper af medarbejdere) skal have en individuel kompetenceudviklingsplan. Kompetenceudviklingsplanen bør være udarbejdet og nedskrevet i et samarbejde mellem leder og medarbejder.

Medarbejdernes udviklingsmål kan med fordel tage afsæt i institutionens/afdelingens mål og strategier for derved at kunne understøtte disse. De overordnede mål kan eventuelt fremgå af kompetenceudviklingsplanen for at fastholde fokuset.

 

Med en kompetenceudviklingsplan menes der en detaljeret plan for hvad medarbejderen skal arbejde med den kommende tid. Det ikke nok at nævne et emne der skal arbejdes med, men der skal derimod udarbejdes en forholdsvis udførlig plan for arbejdet med kompetenceudviklingen.

Som udgangspunkt indeholder en kompetenceudviklingsplan:

  • Mål, handlingsplan (hvordan arbejdet gribes an), effekt, beskrivelse af ansvarsfordelingen og ikke mindst en deadline.

Hvordan ser en Kompetenceudviklingsplan ud? 

 

 

Kirsten Bank Olstrøm
HR-konsulent
79 94 67 64
Kontakt Kirsten Bank Olstrøm