Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Få et kursus i kursuskataloget

Hvis du ønsker at have et kursus i Varde Kommunes elektroniske kursuskatalog, skal du beskrive nedenstående punkter.
Kursuskataloget kan bruges, uanset hvor kurset afholdes.

Punkterne fremsendes til Conny Karlskov, coak@varde.dk:

 • Navn på kurset
 • Hvem er målgruppen, hvem kan deltage? 
 • Hvad indeholder kurset og hvad får deltagerne med derfra?
 • Dato og tidsrum for kursets afholdelse (eks. 17. maj 2017 kl. 9.30 – 14.30)
 • Sted for kursets afholdelse (adresse og lokale)
 • Hvor mange deltager skal der som minimum deltage og hvor mange er maksimum?
 • Dato for fristen for tilmelding
 • Navn på den kursusansvarlige, som kan kontaktes med spørgsmål
 • Pris for deltagelse
 • Uanset om kurset er gratis eller der er kursusgebyr anbefaler vi, at der skal betales et gebyr på kr. 500,- ved afbud mindre end en måned før kursusstart eller ved udeblivelse. Hvis tilmeldingsfristen ligger tæt på tidspunkt for kursus, anbefaler vi, at det er ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, at der skal betales gebyr). Gebyret faktureres den pågældendes afdeling.
 • Navn på underviser/e
 • Evt. om der er forplejning eller om deltagerne selv skal medbringe
 • Hvis kurset afholdes på Campus kan lokalerne bookes i Outlook (lokale 00.02 = 24 bærbare PC'er, i lokalet, lokale 00.03 kan der bestilles PC´ere via Outlook)

 

Få dit kursus i kursuskataloget ved at sende beskrivelsen til:  

Børn og Læring – Maja Toft, Tina Pallesen

Social og Sundhed – Marianne Schmidt, Maja Jørgensen, Stephanie Hansen

Samstyrken – Susanne Kruse

Øvrige – Conny Karlskov, Kamilla Andersen  

 

 

Bestilling af lokaler og forplejning på Campus

 

Har du spørgsmål til brugen af kursuskataloget kan du kontakte Conny Karlskov.

 

 

Conny Arsenianz Karlskov
Rekrutteringskonsulent/elevkoordinator
79 94 74 96
Kontakt Conny Arsenianz Karlskov