Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Oprettelse af kursus i kursuskataloget

Varde Kommune har et elektronisk kursuskatalog, som kun er for kurser udbudt af Varde Kommune. Såfremt du ønsker at dit kursus, skal fremgå af kursuskataloget fremsendes følgende til Ragnhild Sigaard:

 • Kursets navn
 • Beskrivelse af målgruppen for kurset 
 • Beskrivelse af kursus, herunder indhold
 • Tidsrum for afholdelse af kursus (eks. 17. maj 2017 kl. 9.30 – 14.30)
 • Sted for kursets afholdelse – behøver ikke at være Campus
 • Maksimum samt minimum antal deltagere
 • Tidsfrist for tilmelding
 • Navn og mailadresse på den person evt. afbud skal sendes til
 • Pris for kursus
  Uanset om kurset er gratis eller der er kursusgebyr anbefaler vi, at der skal betales et gebyr på kr. 500,- ved afbud mindre end en måned før kursusstart eller ved udeblivelse. Hvis tilmeldingsfristen ligger tæt på tidspunkt for kursus, anbefaler vi, at det er ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, at der skal betales gebyr). Gebyret faktureres den pågældendes afdeling.
 • Navn på underviser/e
 • Navn på kursusansvarlig
 • Evt. om der er forplejning eller om deltagerne selv skal medbringe
 • Hvis kurset afholdes på Campus (lokale 00.02 = 24 bærbare PC'er, 00.03 = 20 bærbare PC'er) ønskes oplyst, hvornår disse skal være til disposition

Kursuskataloget kan bruges, uanset hvor kurset afholdes.

Når du benytter det elektroniske kursuskatalog, bliver tilmeldinger registreret elektronisk og deltagerne får straks svar på kursustilmeldingen.

Derudover genereres deltagerlister og evt. betalingslister med EAN nr., når tilmeldingsfristen er udløbet. Den kursusansvarlige står selv for evt. fakturering.

Der kan gives underviseradgang til den kursusansvarlige, så vedkommende kan følge med i tilmeldinger.

Bestilling af lokaler og forplejning på Campus

 

Vil du vide mere om kursuskataloget kan du kontakte Conny Karlskov.

 

 

Conny Arsenianz Karlskov
Rekrutteringskonsulent/elevkoordinator
79 94 74 96
Kontakt Conny Arsenianz Karlskov