Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Lederudvikling

Målet for Varde Kommune er, at kommunens ledere altid er klædt ledelsesmæssigt på til at klare de ledelsesudfordringer, de møder i hverdagen.

I Ledelsesgrundlaget beskrives det sådan:

"Vi vil kompetenceudvikling for lederne - Vi skaber det nødvendige ledelsesteoretiske fundament"

Lederudvikling

I Varde Kommunes politik for lederuddannelse har til formål at synliggøre vores holdninger til lederuddannelse og de tiltag som Varde Kommune stiller til rådighed for lederne.

Ved lederuddannelse forstår vi dels uddannelse, der er teoretisk funderet. Lederuddannelse er ikke lig med ledelsesudvikling, men uddannelse kan styrke lederen et stykke ad vejen ved at give større teoretisk overblik, forståelse af sammenhænge og refleksionsevne. Lederuddannelse kan også være praksisorienteret og træningsbaseret. 

De ledere, der i Varde Kommune har ledelse som primær jobfunktion, har ret til en lederuddannelse på Diplomniveau.

 

Ledelsesevaluering

Hvert andet år gennemfører Varde Kommune ledelsesevaluering af sine ledere med personaleansvar. 

 

Kirsten Mørch Hansen
Personalechef
79 94 68 42
Kontakt Kirsten Mørch Hansen