Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Udviklingssamtalen

Udviklingssamtalen er et central element i samarbejdet mellem leder og medarbejder og ikke mindst i udviklingen af den enkelte medarbejder. Der skal afholdes årlige udviklingssamtaler, evt. hvert andet år kan der afholdes GRUS.

I det følgende kan du læse nogle tanker, om hvordan udviklingssamtaler tænkes i Varde Kommune. 

Med Udviklingssamtaler tænker vi på MUS, GRUS og LUS.


Du vil ikke finde en facitliste for hvordan udviklingssamtaler i Varde Kommune skal forløbe, da den rigtige metode i høj grad afhænger af den hverdag I oplever ude i de enkelte institutioner eller afdelinger. Du vil derimod blive præsenteret for en række værktøjer, som kan give inspiration til at forny og udvikle udviklingssamtalen.

 

Brug udviklingssamtalen aktivt 

Der bruges mange ressourcer på de årlige udviklingssamtalen - det er vigtig at sikre at disse ressourcer bruges fornuftig og giver værdi. Derfor bør udviklingssamtalen ikke være en enkeltstående begivenhed, men derimod være noget som tænkes ind i den lokale strategi, udvikles og fulgt op på.

Ved at koble udviklingssamtalerne med strategierne, undgåes det at samtalerne udelukkende bliver trivselssamtaler, uden fokus på den enkeltes udvikling. 

Kirsten Bank Olstrøm
HR-konsulent
79 94 67 64
Kontakt Kirsten Bank Olstrøm