Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

GRUS - Gruppeudviklingssamtale

Har du prøvet at afholde GRUS?

– der er rigtig mange fordele ved hvert andet år at afholde udviklingssamtalen som en Gruppeudviklingssamtale (GRUS). Det er ikke en svær opgave, men en opgave der kræver forberedelse, som så mange af vores andre arbejdsopgaver.

Formål

Formålet med GRUS er, at I får mulighed for at udvikle gruppens konkrete arbejdsopgaver, gruppens og den enkelte medarbejders motivation og ikke mindst samarbejdet i gruppen.

"GRUS har været et fint tillæg til vore MUS samtaler – det giver gruppen en fælles opfølgning på tiden der er gået, og hvordan/hvilke opgaver vi ser der skal løses i fremtiden, dette så vi sammen får mulighed for at planlægge og udvikle de kompetencer vi skal have i teamet for at løse opgaverne."

Sekretariatschef Pia Koch Hauge fra Staben Plan, Kultur og Teknik

En GRUS følger på mange måder de samme principper, vi kender fra MUS. Indholdet kan langt hen af vejen være det samme, men hvor de nærmeste kolleger deltager i en fælles samtale om gruppens samarbejde og opgaveløsning nu og fremover.

 

Hvad kan GRUS bibringe gruppen?

For medarbejderne bibringer GRUS større indflydelse på opgaveløsningen, at man får øjne for gruppens samlede kompetencer, at lederens forventninger til gruppen tydeliggøres, og der er mulighed for feedback på den løbende indsats. Slutteligt giver GRUS udviklingspunkter, som der arbejdes med fremadrettet og følges op på løbende.

For lederen betyder GRUS en større tydelighed omkring gruppens kompetencer; specielt i forhold til gruppens samlede mål, det bliver mere tydeligt, hvad der motiverer gruppen, og hvordan gruppens ressourcer kan optimeres.

"Det er spændende at se, hvordan medarbejderne reagere og interagere med hinanden, når vi skal snakke om personlige kompetencer og kompetenceudvikling i teamet, set i forhold til opgaveudviklingen.

Det er en kæmpe fordel for mig som leder – jeg rammer dem alle, jeg ”presses” til at forholde mig til teamets udvikling og kompetencer set i forhold til de opgaver vi har, og som kommer."

Sekretariatschef Pia Koch Hauge fra Staben Plan, Kultur og Teknik

 

Resultat - kompetenceudviklingsplan

GRUS munder ud i en kompetenceudviklingsplan enten for gruppen som helhed eller alternativt på individuel plan alt afhængig af indholdet. Læs mere om kompetenceudviklingsplaner her.

"Vi skal huske hinanden på, at vi i GRUS´en har fordelt opgaver ud som vi skal løse, hver især. Opfølgning påhviler mig som leder, men er et fælles ansvar for teamet."

Sekretariatschef Pia Koch Hauge fra Staben Plan, Kultur og Teknik

 

Eksempler på forskellige GRUS metoder:

 

Har du spørgsmål eller brug for sparring for at komme i gang med GRUS, er du velkommen til at kontakte HR 

Kirsten Bank Olstrøm
HR-konsulent
79 94 67 64
Kontakt Kirsten Bank Olstrøm