Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MUS - Medarbejderudviklingssamtalen

Her finder du inspiration til MUS'en. Materialet er lavet så det kan bruges som det er eller tilpasses efter behovet der hvor du arbejder. I er også altid velkomne til at kontakte HR for en sparring om MUS'en

2 Forslag til MUS

Nedenstående forslag til MUS er godkendt på HovedMED-udvalget i efteråret 2011. 

  • Smilies MUS - medarbejderen tilkendegiver sine holdninger ved hjælp af smilies 

Forny MUS'en

Det kan være givtig for alle parter at forny MUS'en, og prøve andre samtale metoder af. Nedenfor kan du finde inspiration til forskellige værktøjer eller metoder til at forny jeres MUS. Du kan blandt andet læse om: 

  • En anerkende MUS - hvor samtalen tager udgangspunkt i AI tankegangen. Samtalen fokuser på de ting, der fungere for den enkelte medarbejder og på hvordan der med fordel kan bygges videre på det. 
  • Input til MUS'en fra kolleger - inden samtalen drøftes medarbejderens kompetencer og udvikling heraf med kolleger. Tilbagemeldingerne danner grund for MUS-samtalen og den efterfølgende kompetenceudviklingsplan.
  • Kompetencespind, inden MUS-samtalen udarbejdes der et kompetencespind over de 6-8 vigtigste kompetencer i de forskellige jobfunktioner i institutionen eller afdelingen. Som forberedelse til MUS'en indtegner medarbejderen hvor i spindet vedkommende mener at ligge og det danner udgangspunkt for samtalen.
  • MUS-automat, via kompetenceweb.dk kan du designe dit helt eget MUS-skema - man afkrydser blot de spørgsmål man ønsker at tage med, inden skemaet dannes i et Word dokument. 
  • Feedback - læs input omkring hvordan du giver god og konstruktiv feedback

 

Brug MUS'en aktivt 

Der bruges mange ressourcer på de årlige MUS - det er vigtig at sikre at disse ressourcer bruges fornuftig og giver værdi. Derfor bør udviklingssamtalen ikke være en enkeltstående begivenhed, men derimod være noget som tænkes ind i den lokale strategi, udvikles og fulgt op på.

Ved at koble udviklingssamtalerne med strategierne, undgåes det at samtalerne udelukkende bliver trivselssamtaler, uden fokus på den enkeltes udvikling. 

Ved at koble MUS og strategi sammen, bliver det også nødvendigt at ændre/tilpasse MUS til ændringer i strategier og mål. 

 

 

 

Kirsten Bank Olstrøm
HR-konsulent
79 94 67 64
Kontakt Kirsten Bank Olstrøm