Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Facilitering af borger/bruger-involverende processer

Dette kursusopslag er publiceret den 31. May 2018


Kurset giver dig som konsulent/leder redskaber til at håndtere mange forskellige møder og forskellige deltagere.

Du får konkrete redskaber til at styre en samtale og et møde på en positiv og givende måde. Du arbejder med dine egne borger- og mødecases, og kan derved få løst de konkrete udfordringer som du står med i din hverdag.

Kursus er udarbejdet specielt for medarbejdere i Varde Kommune, og bliver et internt kursus (3 dage) særligt målrettet kommunens konsulenter og mellemledere som faciliterer interne og eksterne møder.

Kurset bygges op omkring brug af værktøjskassen og afprøvning af faciliteringsværktøjer til cases fra jeres egen hverdag.