Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kursus i journalisering med fokus på KLE-numre

Dette kursusopslag er publiceret den 22. August 2018


Vi står overfor at skulle aflevere en arkivversion til Rigsarkivet af alle afsluttede bevaringsværdige sager i Acadre.

Vi skal derfor sikre os, at alle sager er journaliseret med rette KLE numre.

Der afholdes derfor kurser som er med til at gøre dig i stand til, at kunne gennemgå dine sager, og få korrekte KLE numre på.

Kurset er for alle medarbejdere, der arbejder i Acadre.

Vi står overfor at skulle aflevere en arkivversion til Rigsarkivet af alle afsluttede, bevaringsværdige sager i Acadre. Derfor skal vi sikre os, at alle sager er journaliseret med rette KLE numre. Formålet med dette kursus er at gøre dig i stand til, at kunne gennemgå dine sager, og få korrekte KLE numre på.

Tidsrum for afholdelse af kursus
Onsdag d. 12. december kl. 12.00 – 15.30

Sted for kursets afholdelse
Lille kantine, Bytoften 2, 6800 Varde

Læs mere her >>